www.vodnepolo.sk www.vodnepolo.sk
SLÁVIA UK BRATISLAVA VIŠEGRÁDSKY TURNAJ (VISEGRAD CUP) RUDAVA PLÁŽOVÉ PÓLO NÁBOR ! DIEVČATÁ, CHLAPCI KONTAKTY (CONTACTS)

2 percentá zo zaplatenej dane

Milí priatelia vodného póla !

Blíži sa čas daňových priznaní a preto Vás oddiel vodného póla Slávia UK Bratislava chce osloviť, aby ste nás, ak je to len trochu možné, podporili práve Vašimi 2 (alebo 3) percentami zo zaplatených daní. Pomôžete nám tým zabezpečiť tréningový proces aj súťaže. Zároveň tým podporíte prácu ľudí, ktorí sa snažia v tejto počítačovej dobe často aj Vašim ratolestiam zabezpečiť kvalitné podmienky pre športovanie. Náš oddiel tým supluje aj prácu štátu a podieľa sa na odstraňovaní plaveckej negramotnosti u detí.

Predstavitelia štátu na mnohých fórach rozprávajú o dôležitosti športovania detí, ale na podporu práce tých, ktorí sa v kluboch každý deň venujú deťom obrazne povedané nedajú ani 1 euro. Preto Vás chceme poprosiť, ak máte možnosť podporiť nás 2% (alebo 3%) zo zaplatenej dane, tak to urobte a nenechajte tie peniaze štátu, ľahko sa stratia v rôznych tuneloch.

1. Ak ste zamestnancom, ktorému zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň z príjmu,

musíte najneskôr do 30. apríla
poslať daňovému úradu Potvrdenie o zaplatení dane (dostanete od zamestnávateľa)
spolu s Vyhlásením (vzor vyhlásenia tu...).
Ak nemôžete, alebo nemáte čas tlačivá na daňový úrad odniesť, prineste potvrdenie o zaplatenej dani k nám, odovzdajte ho p. Robovi Radičovi alebo trénerovi a o všetko potrebné sa postaráme.

2. Ak ste zamesnancom a daňové priznanie si podávate sám, ste živnostník alebo právnická osoba,

stačí aby ste vyplnili do svojho daňového priznania (treba podať do 31.marca) v príslušnej časti našu identifikáciu:

Slávia vodné pólo menežment
Občianske združenie
831 04 Bratislava III - Nové Mesto, Junácka 4
IČO/SID: 31754325

a tým nám poukážete 2 (alebo 3) percentá z Vami zaplatenej dane.

S vďakou a úctivým pozdravom


Ing. Radič Róbert
tajomník oddielu
Stiahnite si dokument na poukazanie 2 (alebo 3)% z daní
Viac sa dozviete na www.rozhodni.sk